Platba je sprostredkovaná a chránená portálom www.tootoot.fm